Adresas: 
Justiniškių g. 47, Vilnius
Tel.: 5-241 0212

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Vaikučiai ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Pedagogų parengta ugdymo programa atitinka vaikų ugdymosi poreikius ir tėvų lūkesčius. Ugdymo turinys lopšelyje – darželyje „Jurginėlis“ dėstomas siekiant kompetencijų ugdymo atspindėjimo, kad būtų užtikrintas tęstinumas priešmokykliniam ugdymui. Kompetencijų ugdymo modelis apibrėžiamas pagal tam tikrus laikotarpius, nes vaiko augimas yra visuminis, jo gebėjimai, pasiekimai reiškiasi kompleksiškai ir yra amžiaus atžvilgiu sąlyginiai. Išskiriamos 5 kompetencijų grupės, kurios labiausiai atspindi vaiko gebėjimus. Jos išdėstomos 4 lygiais: 1 lygis – 1,5 – 3 mečių; 2 lygis –3 – 4 mečių; 3 lygis – 4 - 5 mečių; 4 lygis – 5 - 6 mečių.

 

Darželyje vykdomi ilgalaikiai projektai:
Ekologinio ugdymo projektas „EKO vaikai“. Ugdomas ekologinis mąstymas, supažindinama su naujomis aplinkosaugos idėjomis, ekologiniais projektais.
Partnerystės projektas „Mes – savame mieste“tarp Vilniaus miesto rajonų - skatina bendruomenę interaktyviais ugdymo būdais ugdytis veiklųjį pilietiškumą.
Ilgalaikis teatro festivalis „Fantazijos šalyje“kartu su miesto darželiais inicijuoja kūrybiškumą bendruomenės tarpe per netradicines veiklas, plečia vaikų, pedagogų gabumų saviraišką per teatrinę veiklą.